Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ja Tartu Ülikool kutsuvad seminarile „Johannes Semper ja prantsuse vaim“ Roosikrantsi 6 II korruse väikeses saalis.

 

Silmas hoides prantsuse kultuuri, selguks mõnigi
oma rahvuse tunnus teissuguses valguses
ja tekiks ka mõnel määral vajaminev distants.

Johannes Semper, „Prantsuse vaim“, Tartu: Noor-Eesti kirjastus, 1934, lk. 23

 

Prantsuse vaimu kandja ja eesti algupära otsija, samas ka internatsionalist, kes pidas ühtviisi oluliseks nii rahvusülest universaalsust kui seda, mis igale rahvale ainuomane. Samuti laiapõhjaline intellektuaal, keda Tuglas nimetanud „modernse“ elutunde kandjaks ning vaimuks, mis „tunneb huvitust kõigi kunsti ja elu avalduste vastu, alates kõige intiimima muusikaga ja lõpetades kõige mitte intiimima poliitikaga.“ Johannes Semperi isiku ja tähenduse mõtestamine eesti kultuuri tõlgendaja ja kujundajana, samuti väliskultuuri vahendajana on teema, mis paelumas järjest enamate kirjandus- ja kultuuriuurijate tähelepanu. Seminari eesmärgiks on heita interdistsiplinaarne pilk Semperi tegevusele erinevates valdkondades, ja seda läbi esseekogumiku „Prantsuse vaim“ spektri. Siin kerkivad esile mitmed autorile olulised mõisted ja kategooriad, nagu „ratsionaalsus“, „intuitsioon“, „intellektuaalsus“, „tundmus“, „aeg“, „uudsus“, „mina-kultus“, „rahvus“ jt. Korraldajad on Merlin Kirikal (UTKK) ja Marit Karelson (TÜ).

 

Seminari kava

11:00 Avasõnad

11:10–11:30 Sissejuhatuseks. Elle-Mari Talivee (UTKK) „Semper Tuglase fotokogus“
11:30–12:00 Merlin Kirikal (UTKK) „Semper ja modernsus: sport ning amatsoonid“
12:00–12:30 Tanel Pern (TÜ) „Armastus kui utoopia“

12:30–12:45 Kohvipaus

12:45–13:15 Katre Talviste (TÜ) „Johannes Semper ja Walt Whitman“
13:15–13:45 Marit Karelson (TÜ) “Ideaal ja ekstaas: sümbolismist ja romantismist Semperi varasemas luules”

13:45–14:45 Lõunapaus

14:45–15:15 Eduard Parhomenko (TÜ) „Johannes Semper ning Nietzsche tahtmine sündida prantslasena“
15:15–15:45 Anneli Kõvamees (TLÜ) „Prantsuse vaimust kantud“
15:45–16:15 Merle Tank (KUMU) „Johannes Semperi kunstikriitilised tekstid: kunsti kogemine ja reaalsuse mitu nägu“

Ürituse toimumist toetab Eesti Kultuurkapital