13. märtsil kell 14.00–15.30 toimub teadusseminar „Jacob Böhme kujuteldavad jäljed Eesti 19. sajandi poliitmüstikas”.

Ettekande peavad dr. theol. Aira Võsa (TLÜAR) ja mag. art. Mait Laas (EKA).

Reede, 13. märtsi ettekandes vaatleme esimeseks saksa filosoofiks tituleeritud müstiku Jacob Böhme (1575–1624) ideede võimalikku mõju eesti kultuuriruumis rahvuslikul ärkamisajal 19. sajandi keskpaigas.

Teadaolevalt tunti ja loeti Böhme teoseid siinmail juba 18. sajandil, laiemalt hernhuutlaste ja vabamüürlaste hulgas. Eesti rahvusliku ärkamisaja intellektuaalide vaimsel kujunemisel mängisid olulist rolli 19. sajandi esimesel poolel suure populaarsuse saavutanud vennastekogudused, kus püüeldi transtsendentsuse ja uuestisünni poole. Enamasti naturalistideks või eksistentsialistideks peetud autorid (Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula ja Carl Robert Jakobson) põimisid oma loomingus rahvaluule, rahvavalgustus- ja vagaduskirjanduse ilma üht valdkonda teisele vastandamata või teistest ülemaks tõstmata. Neis esmapilgul ratsionalistlikes tekstides esineb muu hulgas müstilisi fragmente ja motiive, mille algupära võib tuletada Jacob Böhme mõttepärandist. Meie esitlus on katse osutada viisile, kuidas Böhme müstilis-religioosseid ideid ja kujundeid on ilma talle otseselt viitamata rakendatud rahvusliku narratiivi teenistusse ja millist funktsiooni need vahepõiked ärkamisajal täitsid.

Teadusseminar toimub Eesti Keele Instituudi maja II korruse väikses saalis aadressil Roosikrantsi 6, Tallinn. Olete oodatud!