Saksa keeles on Kanti ja Schleiermacheri aegadest kaunis sõna Weltanschauung, maailmavaade, ilmavaade. Isegi prantsuse ja inglise keel on selle sõna sakslastelt võõrsõna või tõlkelaenuna üle võtnud.

Kas igal kirjanikul, kunstnikul, heliloojal on tingimata oma maailmavaade? Või pole see koos õnnestunud kirjutamisakti ja muusikapalaga siiski kohe antud? Vähemasti juhul, kui maailmavaate all ei mõisteta mitte lihtsalt arvamuste ja hoiakute, stiili ja võtete summat, vaid mingit isiklikumalt läbimõeldud ning piisavalt kirgastunud vahekorda olemise ja tunnetuse põhiküsimustega. Kas nauditav tekst on igal juhul maailmaloov, see tähendab ‒ ilmavaate manifest? Või on ilmavaate tuletamine kunstilisest tekstist enamasti hoopistükkis tõlgendaja looming?

See ülim, mida kirjandusest või kunstist otsida, on lõppeks eksistentsi esiletulek – isik, kes kehtestab taas kord maailma. Ja kas see isik, kes kehtestab oma teosega taas kord uue maailma, ongi isiksus? On’s ilmavaade ja isiksus vastastikku tingitud nähud?

Mis ja kuipalju on isiksusele tema sünniga ette antud – teatavais tingimusis, teatavate vanemate tõttu, teatava rahvuse, teatava seisuse liikmena? Ja kui eeldada, et kõik ei ole ette antud, siis: mida on võimalik saavutada isikliku tahtega?

Kujund paisutab teksti, viib ta rõõmsalt rändama, arutlus kisub teda kontseptuaalselt koomale. Või hoopis vastupidi: arutlus on ekslemine, mille kujund kokku võtab? Millised on arutluse ja kujundi vahekorrad eri tüüpi tekstides uute maailmade ‒ maailmavaate kehtestamisel?

Kutsume arutlema nende ja teiste anakronistlikult mõjuvate küsimuste üle!

Teesivihik e-väljaandena

Ajakava

13.00–14.30
Sillalkäija Avasõnad konverentsi juhatajalt Cornelius Hasselblattilt
Ilmavaatest ja ilmasõjast: A. H. Tammsaare „Sõjamõtted“ Tiina Kirss
Carl Gustav Jochmann – Persönlichkeit und Weltanschauung Ulrich Kronauer
Goodbye, Livonia Kristi Viiding

14.30–15.00
Kogumiku „Politische Dimensionen der deutschbaltischen literarischen Kultur“ esitlus
Liina Lukas, Michael Schwidtal, Jaan Undusk

15.30–17.30
Kujundlik Undusk Eneken Laanes
Nägemus ja (ilma)vaade. Jaan Unduski loomingust kantuna Rein Veidemann
Noor Undusk. Lugu noorest armastusest Piret Viires
Klatš ja metafüüsika: Jaan Unduski ilmavaatest Marek Tamm
Antiflanöör ehk mõned sammud Jaan Unduskiga Ulrike Plath
Alandlikkusest ja uljusest Janika Kronberg

Palume konverentsil osalemisest teatada kuni 11.11.2018 utkk@utkk.ee või 644 3147.

18.00–19.00 kirjanduslik kolmapäev SINA, UNDUSK
Adam Cullen, Asko Künnap, Mait Vaik, Erki-Andres Nuut, Øyvind Rangøy

 

Konverentsi toetab Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ASTRA projekt.