Kirjandus on üks olulisemaid aspekte, mille abil luuakse rahvuslikku narratiivi ja (rahvuslikku) identsust. Seejuures on kirjandus ise üks väike narratiiv suures rahvuslikus või kultuurinarratiivis.
Seminaris tuleb jutuks, kuidas ilukirjanduse abil konstrueeritakse erinevaid identsusi. Identsust on siin mõistetud kui dünaamilist protsessi, mis on pidevas muutumises ning mis sisaldab endas nii individuaalset kui ka kollektiivset (rahvuslikku) identsust.

Näideteks on erinevad teosed läti, leedu ja eesti kirjandusest. Ehk aitab naabrite kirjanduse uurimine ja võrdlus mõista, miks oleme siiski nii erinevad.