19. jaanuaril 2023 kell 14.00 olete oodatud dekadentsiteemalisele lugemisseminarile, kus arutletakse Joris-Karl Huysmansi, Paul Bourget’ ja J. Randvere (alias J. Aaviku) teoste üle.

Seminari fookus on Joris-Karl Huysmansi (1848–1907) dekadentsi piibliks nimetatud romaanil „Äraspidi“ (À rebours, 1884; tlk Leena Tomasberg). Seostame seda Paul Bourget’ (1852–1935) esseekogu „Esseid kaasaja psühholoogiast“ (Essais de psychologie contemporaine, 1883; tlk Heete Sahkai) kahe Euroopas enim furoori tekitanud tekstiga, mis lahkavad C. Baudelaire’i ja E. Renani loomingut. Lisaks toome eesti ja prantsuse fin de siècle’i kirjanduse kõrvutamiseks sisse J. Randvere (ehk Johannes Aavik, 1880–1973) segažanri näite, essee-novelli „Ruth“ (1909), mis on mõlema mainitud prantsuse autori teosega intertekstuaalselt seotud. Seminaril osalejad võivad aja puudusel piirduda vaid Huysmansi romaaniga. Siiski soovitame soojalt lugeda (või sirvida) ka Bourget’ kahte esseed (48 lk) ja „Ruthi“ (56 lk). Lisame seminari materjalide hulka ka Katrin Ennuse (Puik) 2006. aasta artikli „Johannes Aavik ja dekadentismus. Üks vastuvoolu mineku juhtum eesti kirjandusloos I. J. Randvere „Ruth“ ja Joris-Karl Huysmansi „À rebours“ („Vastuoksa“)“, mis analüüsib Huysmansi romaani seoseid „Ruthiga“. Artikkel ilmus UTKK kogumikus „J. Randvere „Ruth“ 19.–20. sajandi vahetuse kultuuris“ (koost. Mirjam Hinrikus). Soovitame lehitseda ka Kaia Sisaski monograafiat „Noor-Eesti ja prantsuse vaim” (2018).

Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) 19. jaanuaril kell 14.00 ja on eelregistreerumisega. Registreerunutele saame saata ka „Ruthi“ käsitleva kogumiku (palun andke märku, kui seda soovite), „Ruth“ ise on leitav siit, Bourget’ esseekogumiku saab väga soodsalt soetada siit. Palun levitage infot võimalike huviliste hulgas ja andke osalemissoovist märku Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com). Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusprojekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ (PRG1667) raames (projekti koduleht).