9. juunil 2022 toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumis ökoulme aiaseminar.

 

Kava

 

13.00-14.30 Ökoulmeline kunst

  • Elnara Taidre, Fantastilistest taimemotiividest Tõnis Vindi graafikas
  • Sara Bédard-Goulet, Lists of Absentees: A Literary Device for Extinction Art
  • Britta Benno, Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides: posthumanistlikud maastikud laiendatud joonistus- ja graafikaväljal. Videorännak näitusel „Ruinenlust Lasnamäel“ Elnara Taidre kommentaaridega

 

14.45-16.15 Ökoulmeline kirjandus I

  • Neeme Näripä, Ulmeline Lukianos
  • Timo Maran, Jaan Kaplinski loodusmetafoorid ja loodussuhete ümbermodelleerimine
  • Märten Rattasepp, Solarpunk – Sekeldused Tehnoeedenis

 

16.45-18.15 Ökoulmeline kirjandus II

  • Jaak Tomberg, Ökoulme väljakutsed ja võimaldavused
  • Ene-Reet Soovik, Inimese taasmetsistamine: Diane Cooki „The New Wilderness“ („Uus kõnnumaa“)
  • Põige Eesti värskeimasse ökoulmesse: Elle-Mari Talivee kõneleb Epp Annusega tema romaanist „Tere, Aleksander: lugu tulemata jäänud tulevikust“ (2021).
Aiaseminar 2022

Kirjanduskeskuse muuseum asub aadressil Väikese Illimari 12, Tallinn. Osavõtust palume teatada e-postiaadressil ellemari@utkk.ee.

 

Seminari korraldajad:
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Keskkonnaajaloo Keskus KAJAK
Tartu Ülikool, semiootika osakond (PRG1504)

 

Kõik huvilised on oodatud!