15. detsembril kell 13.00-14.30 toimub Kirjanduskeskuse teadusseminar „Kirjandusteaduslikust terminiloomest Bahtini näitel“.

Ettekande peab Kirjanduskeskuse teadur Aare Pilv.

Aare Pilv lähtub oma ettekandes Mihhail Bahtini uurimusest „Dostojevski poeetika probleemid” ning arutleb mõnede Bahtini mõistete (nagu polüfoonia, sõna jt) tekke, iseloomu (metafoori ja termini suhe), tõlgitavuse ja mõjude üle; kõneks tuleb ilmselt ka Julia Kristeva suhe Bahtini terminoloogiasse ja teoretiseerimislaadi. Võib-olla jõuame ka üldisema pilguni, mis mõttes saab metafoorsete terminitega kirjandusuurimus olla ikkagi teaduslik tegevus.

Teadusseminar toimub Eesti Keele Instituudi maja III korruse nõupidamisteruumis aadressil Roosikrantsi 6.

Kõik huvilised on oodatud osalema. Oma tulekust palume teada anda utkk@utkk.ee.