Ettekandes käsitletakse koos pildi-, video- ja helisalvestustega Tammsaare romaani teatritõlgendusi, hõlmates vaatlusse ka interpretatsioonid raadio- ja teleteatris.

Kirjaniku proosa tänaseks üle 80 aastat kestnud teatriretseptsioonile pandi küll alus juba 1930ndatel, ent „Ma armastasin sakslast” lavatõlgenduste lugu sai alguse alles 1970. aastal.

Tänaseks on erinevaid interpretatsioone kokku 7. Esiplaanil on enamasti olnud romantiline (esituslaadilt nii sentimentaalsusse kalduv kui ka hõrkpoeetiline ja karge) armastuslugu, millesse ajuti on põimunud ühiskondliku rõhuasetusega aspekte (kõige eneseiroonilisemas võtmes Mati Undi tõlgenduse puhul 1980). Romaani hilisemates interpretatsioonides on varasemaga võrreldes märgatavalt kasvanud koomika osakaal.

 

Nimekiri lavastustest

  • 1970 Draamateater, dram. Ilmar Tammur, lav. Mai Mering
  • 1978 Raadioteater, dram. ja lav. Heino Kulvere
  • 1980 Noorsooteater, dram. ja lav. Mati Unt
  • 1982 („Armastuse tähistel”) Stockholmi Eesti Teater, dram. ja lav. Lensi Römmer
  • 1998 Eesti Televisioon/teleteater, dram. ja lav. Ain Prosa
  • 2008 Kuressaare Linnateater, dram. Rünno Saaremäe, lav. Raivo Trass
  • 2009 Tallinna Linnateater, dram. ja lav. Elmo Nüganen

 

Lai 23, Tallinna Linnateater