19.–22. juunil 2022 toimub Põhja-Karjalas Joensuus 9. Põhjamaade geograafide konverents NGM ehk Nordic Geographers’ Meeting.

Eesti geograafide seltsis läheb kirjandusliku maadeavastajana Ida-Soome Ülikoolis toimuvale suurele konverentsile ka Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur Elle-Mari Talivee, kes ettekandes „Winged geographies of literature and citizen science“ räägib lastekirjanduse ja harrastusteaduse võimalikest ühisjoontest maailma kaardistamisel. Ühtlasi on see hea võimalus tutvustada rahvusvahelisele teadlaskonnale programmi Horisont 2020 projekti „Envirocitizen – Citizen Science for Environmental Citizenship“, mille raames uuritakse Kirjanduskeskuse osavõtul nn rohelist kodanikuteadust (ehk harrastusteadust) keskkonnahumanitaaria vaatepunktist, esialgseid tulemusi.

Konverentsi programm ja teesid