Keskkond ja humanitaaria: suunad, meetodid, allikad

Tudengikonverents TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias jaanuaris 2023

 

Konverents „Keskkond ja humanitaaria“ kutsub üliõpilasi kõigist õppeastmetest (edasijõudnud bakalaureusest doktorantuurini välja) ja uurijaid eri distsipliinidest võtma osa esimesest eestikeelsest keskkonnahumanitaaria konverentsist, et rääkida oma käsilolevast bakalaureuse-, magistri-, doktoritöö või uurimisteemast. Konverentsi mõte on viia kokku üliõpilasi ja uurijaid erinevatelt erialadelt, näidata keskkonnahumanitaaria laia ampluaad, selle uurimismeetodeid ja allikaid.

Keskkonnahumanitaaria on avar katusmõiste, mis tuli käibele kümmekond aastat tagasi ja ühendab humanitaarteaduslikke lähenemisi huviga keskkonna vastu. Nõnda on mõiste sillaks näiteks juba varem tekkinud inimgeograafia, keskkonnaajaloo ja -antropoloogia, öko- ja biosemiootika ning ökokriitika vahel. Teemade ring on lai, alustades looduse, taimede ja loomade representatsioonist keskkonnaliikumisteni, kliimaajaloost keskkonnadidaktikani, keskkonnareostustest keskkonnadisainini.

Eesti Keskkonnaajaloo Keskus (KAJAK) on tegutsenud üle kümne aasta ja püüdnud selle aja sees kokku viia Eestis keskkonnahumanitaariaga tegelevaid isikuid. KAJAK on organiseerinud suuri rahvusvahelisi konverentse, aga ka väiksemaid koduseid seminare. Seekord on fookuses üliõpilased. Toome kokku nooremad ja juba kogenumad uurijad.

Konverentsi esimene päev toimub Viljandis TÜ VKA Vilma maja galeriis, kus hoidume Zoomist/Teamsist ja Skype’st eesmärgiga võimaldada vahetut kontakti uurijate vahel. Teise päeva ettekanded toimuvad Zoomis.

Osavõtusoovist palume teatada aadressil kajak-info@tlu.ee, samuti ootame teese (kuni 200 sõna; lisaks autori lühitutvustus: eriala, õppeaste, uurimisteema).

Ettekande pikkus on 20 minutit. Ootame ka ettepanekuid posterettekanneteks. Esimesel päeval pakume võimalust oma õppe- ja uurimistöö tutvustamiseks ka Eestis keskkonnahumanitaariaga tegelevatele asutustele.

Ettekande teinud ja üritusel kuulajana osalenud tudengitel on võimalik VÕTA abil omandada 1 EAP.

Osalustasu 5 EUR (hinna sees on konverentsi ajal kohv, vesi ja puuviljad/küpsised).

* Fotol olev linnukujuliste unkalaudadega Kolga talu rehemaja katus Eesti Vabaõhumuuseumis on üks enam kui poolesajast eksponaadist virtuaalnäitusel „Lind arhiivis ja muuseumis“. Näitus koondab peegeldust sellest, kuidas linnud on looduskeskkonnast lennanud meie mälu- ja teadusasutuste kogudesse. Vaata näituse kõiki eksponaate SIIT!