28. juulil oli Vabal Akadeemial külas Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur Kristi Viiding, kes rääkis Flaami humanistist Justus Lipsiusest ning varauusaegsest Eesti- ja Liivimaast.

Madalmaade ja Liivimaa suhted varauusajal on Eesti ajalookirjanduses olnud vaatluse all peamiselt kaubanduslikust ja kunstiajaloolisest vaatenurgast, sporaadilisemalt raamatu-, kiriku- või ideedeloost lähtuvalt. Renessansi- ja varauusaja ühe keskse vaimuloolise liikumise ehk humanismi seisukohast on eraldi vaadeldud kuulsaima humanisti Rotterdami Erasmuse mõju ja sidemeid Liivimaaga, samas kui teiste Madalmaade humanistide tuntuse või koguni sidemete kohta siinse regiooni kohta pole eriuurimusi avaldatud.

Kristi Viiding vaatleb oma ettekandes, mida ja milliste vahenduskanalite kaudu teati varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal Erasmuse kõrval teise olulisema Madalmaade humanisti, filosoofi ja filoloogi Justus Lipsiuse (1547–1606) isiku ja teoste kohta ning kuidas see mõjutas siinseid suhtumisi ja teadmisi.

Loengut saab vaadata-kuulata SIIT.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.