25. jaanuaril 2023 peab Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse juhtivteadur Kristi Viiding külalisloengu Bonni Ülikooli klassikalise ja romaani filoloogia instituudis.

Loengus „Vaikivatest laantest helisevate metsadeni: Liivimaa humanistliku juhuluule pragmaatika ja esteetika globaliseerumise ja loomemajanduse surve all“ („Aus taciturnis nemoribus in silvas sonantes: Pragmatik und Ästhetik der livländischen Gelegenheitsdichtung unter dem Globalisierungs- und Ökonomisierungsdruck“) analüüsitakse varauusaegsete Eesti- ja Liivimaa juhuluuletuste põhjal, kuidas nende esteetikas põimusid antiiksed žanri-, vormi- ja sõnastuseeskujud motiividega regioonis loodud või käibinud kujutava kunsti teostest, raamatuillustratsioonidest ja portreedest kuni maakaartideni. Eritletakse tollaste luuletajate esteetilisi valikuid lähtuvalt asjaolust, kas luuletus oli loodud koloniaalvõimu kiituseks või kohaliku kogukonna identiteedi loomiseks ja toetamiseks selle üksikesindajate ülistamise või mälestamise kaudu.