Euroopas loodi ladinakeelset ilukirjandust järjepanu ligi 2000 aastat, 3. sajandist eKr kuni 17. sajandini pKr. Tänapäeval on tuntuim, uurituim ja loetuim osa sellest antiikaegne ladinakeelne kirjandus, ehkki keskajal ja varauusajal loodud ladinakeelse kirjanduse hulk on tunduvalt suurem ja tegemist ei ole üksnes epigoonliku antiigijäljendusega, vaid vahetutele kaasaja probleemidele reageerimisega kirjanduslikus vormis.

Süstemaatiline loengukursus 1300–1800 Euroopas loodud ladinakeelsest kirjandusest žanride ja probleemide kaupa ei eelda kuulajatelt ladina keele (süva)oskust, tekstinäited esitatakse ka tõlkes.

Loengud toimuvad alates 11. veebruarist teisipäeviti kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses (Jakobi 41). Täpsem info ja registreerumine info@vabaakadeemia.ee