Tartu Ülikooli raamatukogus saab alates 13. juulist vaadata Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liikme, Hollandis elava estofiili ja eesti kirjanduse tõlkija Cornelius Theodor Hasselblatti lähenevale 60. sünnipäevale pühendatud näitust.

Cornelius Hasselblatt on enda südameasjaks võtnud eesti kirjanduse nähtavaks tegemise laiemas maailmas. Välismaalasena on ta selles vallas tänaseks korda saatnud rohkem kui ükski tema eelkäija eesti kultuuri ajaloos.

Sügava jälje on Hasselblatt jätnud nii teadlasena, tõlkijana, levitajana (näiteks tema ettevõtmisel ja toimetusel ilmus aastatel 1985-2004 kirjandus- ja kultuuriajakiri Estonia), kriitikuna, kes järjepidevalt hoiab silma peal eesti kirjanduse uudisteostel, õppejõuna (Hamburgi ning Göttingeni ülikoolides ning 1998-2014 Groningeni ülikooli soome-ugri keelte ja kultuuride professorina), analüüsijana kui mõtestajana.

Cornelius Hasselblatti teadusliku tegevuse tippteosteks on kaks mahukat šedöövrit: „Geschichte der estnischen Literatur“ (2006, e.k. „Eesti kirjanduse ajalugu“ 2016) ja saksa keeles ilmunud eesti kirjanduse retseptsioonilugu „Estnische Literatur in deutscher Übersetzung“ (2011).

Eesti Kultuurkapital on Hasselblatti tunnustanud mitmete auhindadega, Eesti riik Maarjamaa risti teenetemärgiga, samuti on ta Tartu Ülikooli audoktor ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliige.

Näitust saab vaadata TÜ raamatukogu 3. korruse fuajees 10. septembrini.

Näituse koostasid Marianne Tiik ja Margit Leesik ning kujundas Lilian Mengel.