Projektijuht Eha Rand

Projekti eesmärk on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna teaduslik-kultuurilise väärtusega kogude korrastamine, hoiutingimuste parandamine ja kasutusvõimaluste optimeerimine.

Tallinna Pedagoogikaülikool valis muuseumiosakonna üheks TPÜ Kultuuriteaduskonna eesti kultuuri ajaloo õppekava kolmanda aasta üliõpilaste muuseumitöö/giidi praktika kohaks. 2003. aastal koostas Eesti Kunstimuuseumi peaspetsialist Mai Levin kunstikogu hindamisakti. Kollektsioonide korrastamiseks ja kasutamisvõimaluste kaasajastamiseks, silmas pidades teadustöö, eeskätt kraadiõppe vajadusi, luuakse fondide elektrooniline andmebaas.

Alustatud on eeltöödega, s. h soetatud litsents Kultuuriväärtuste Infosüsteemi (KVIS) kasutamiseks. 2002. aastal alustati Kultuurkapitali abil fonoteegi restaureerimist (3 projekti, kokku 45 000.-). Kompaktplaatidele kanti 174 hävimisohus olnud helilindistust (intervjuud, mälestused, kirjandusõhtud jms). Aastast 1955 talletatud kultuurilooliselt väärtuslik informatsioon on nüüd 341 CD-l (298 tundi ja 16 minutit), millest on tehtud dubletid arhiivi jaoks. Võimalikuks on saanud helisalvestiste edasine kasutamine ja töötlemine. Andmebaasi sisestatakse 5 kollektsiooni:
• raamatud (20585),
• fonoteek (341 CD),
• kunsti- ja tarbekunsti kollektsioon (1150),
• fotokogu (5539 ),
• artiklite lõigendite kogu (7990).

Töö käivitamiseks vajatakse uut arvutit programmi installeerimiseks ning võimalust palgata andmetöötleja (kandidaat Riina Aro). Kogude hooldamine, töötlemine: kulunud raamatute köitmine, igal aastal ca 40 raamatut; restaureeritud fonoteegi litereerimine (trükiks ettevalmistus); õlimaalide raamide restaureerimine, graafika paspartuude ja raamide uuendamine; originaalfotode säästmiseks kontaktkoopiate tegemine; lõigendite kogu kopeerimine. F. Tuglase 1905. aastast alates kogutud artiklite lõigendid on tööks kasutatud halva liimi ja trükikirja kustumise tõttu hävimisohus. Kogud on teaduslikuks uurimistööks avatud ja aktiivses kasutuses. Muuseumiosakonna humanitaarsete teaduskogude säilitamiseks ja töötlemiseks ei ole Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusel muid rahastamise allikaid. Projekti finantseerimine on eluliselt vajalik, et jätkata Friedebert Tuglase ning Marie Underi vaimse pärandi hoidmist ja uurimist.