Projekti eesmärgiks on anda kaasaegne ja terviklik käsitlus moodsa eesti kultuuri arengust 20. sajandi jooksul ja selle seisust sajandi lõpul, tehes seda erinevate kultuurivaldkondade lõikes ning lisades mõned üldistavamad käsitlused. 1998–1999 tegutses töörühm regulaarsete seminaride vormis, ettekannete alusel on valminud kultuuri eri valdkondi hõlmavad käsikirjalised käsitlused. 2003 alanud tööjärgus tegeldakse lõplike artikliversioonide ettevalmistamisega. Projekti lõppeesmärgiks on vastavateemalise koguteose kirjastamine.

 

Projektijuhid

 • Rein Ruutsoo
 • Aare Pilv

 

Projekti täitjad

 • Epp Annus – kirjandus
 • Sirje Helme – kunst
 • Tiit Hennoste – keel
 • Sergei Issakov – vene vähemuskultuur Eestis
 • Merike Ivask – põllumajanduskultuur
 • Peeter Järvelaid – õiguskultuur
 • Mart Kalm – arhitektuur
 • Anu Kannike –argikultuur
 • Jaan Klõšeiko – kujundaja
 • Piret Kruuspere – teater Eesti sõnateater XX sajandil
 • Kalevi Kull – eluslooduse uurimine
 • Alar Laats – teoloogia
 • Epp Lauk – meedia
 • Urve Lippus – muusika
 • Eero Loone – filosoofia
 • Piret Lotman – raamatukultuur
 • Olaf Mertelsmann – saksa vähemuskultuur Eestis
 • Jüri Orm – pedagoogika ja hariduskultuur
 • Vello Paatsi – eluta looduse uurimine
 • Toomas Paul – kirik ja vaimulik kultuur
 • Barbi Pilvre – populaarkultuur
 • Heiki Pärdi – argikultuur
 • Anto Raukas – eluta looduse uurimine
 • Jaan Ruus – film
 • Peeter Tulviste – psühholoogia
 • Jaan Undusk – kirjandus
 • Rein Veidemann – semiootiline käsitlus eesti kultuuri üldisest arengust 20. sajandil
 • Anna Verschik – juudi vähemuskultuur Eestis

Koguteosesse lisanduvad peatükid spordist, rahvusteadustest ja täppisteadustest ning sotsioloogilise mõtte arengust.

 

Projekti on toetanud Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium (riiklik programm „Eesti keel ja rahvuslik mälu”), Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.