Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse näitus „Sõnasild. Raamatuid ja kunsti Paul Reetsi kogust“ Eesti Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis (Tõnismägi 2).

Bostonis elava kunstiteadlase ja kirjanduskriitiku Paul Reetsi kultuuriloolises kogus, mis täna kuulub Kirjanduskeskusele, on näituse koostajad Jüri Hain ja Jaan Undusk osutanud seosele sõna ja pildi, raamatu teksti ja illustratsiooni vahel.

Välja on pandud 17.-18. ja 20. sajandi Lääne-Euroopa graafikat ning bibliofiilse väärtusega raamatuid alates 17. sajandist.

Näitusega tähistab Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus Paul Reetsi 90. sünnipäeva.

Näituse kuraator ja kujundaja on Jüri Hain.
Näituse kataloogi on koostanud Jaan Undusk ja Elle-Mari Talivee, kujundanud Tiiu Pirsko.

Toetajad
Haridus- ja Teadusministeeriumi rahvuskaaslaste programm
Eesti Kultuurkapital
Haridus- ja Teadusministeeriumi programm “Eesti keel ja kultuurimälu II”
Eesti Rahvusraamatukogu

Meediakajastused
Jüri Hain „Sillad sõna ja pildi vahel“, Sirp 21.11.2014