3. veebruaril 2015 kell 12.00 toimub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese Illimari 12) Artur Adsoni 126. sünniaastapäevale pühendatud traditsiooniline murdeluule hommik.

Kavas on väike koosviibimine Tuuli Vallisoo seltsis, kes räägib oma emast Mari Vallisoost (1950-2013). Vestluse raames kõneleb tütar oma ema elust ja loomingust. Räägitakse ka tema lapsepõlves kõneldud keelest – kodavere murrakust. Kodavere murrak on osa idamurdest. Murdealaks loetakse ajaloolise Kodavere kihelkonna põhjaosa: piki Peipsi rannikut Omedust Kodavere külani, sisemaal Assikvere, Pala, Savastvere jt külad. Praeguseks murraku kasutajaid enam praktiliselt pole, mõned vanemad inimesed veel kõnelevad, mõistjaid on pisut rohkem. Kodavere murrak on pehme hääldusega ning sellel on palju mõjutusi vadja keelest. Koosviibimisel loetakse ette Mari Vallisoo kodavere murrakus kirjutatud luuletusi.

Vestlust juhib Õnne Kepp.

Lisainfot ürituse kohta saab küsida telefonidel 6722 846 ja 6722 847.