Kolmapäeva, 27. märtsi hommikupoolikul ootame teid Marie Underi 141. sünniaastapäeva tähistamisele.

Traditsiooniliselt koguneme kell 10 Rahumäe kalmistu väravas (bussi nr 23 linnasuunalise peatuse juures), et viia küünlad Underi perekonna hauaplatsile.

Seejärel ootame teid luuletaja endisesse koju, praegusesse Kirjanduskeskuse muuseumisse Nõmmel, Väikese Illimari 12. Remondi lõpusirgel olevas muuseumimajas pakitakse praegu veel raamatuid lahti, kuid uurijateruum on juba sisse seatud ja seal ootab külalisi väike koogi- ja kohvilaud.

Eelmisel aastal leidsid tänu kunstnik Sirje Ainsole tee Kirjanduskeskuse kogusse mitmed Marie Underi, Artur Adsoni, Friedebert Tuglase ja Henrik Visnapuu teosed. Kõiki raamatuid ilmestavad autorite pühendused soome kirjanduskriitikule Lauri Viljanenile ja kirjanikule Elsa Soinile.

Nende teoste hulgas on ka 95 aastat tagasi Eesti esperantistide liidu välja antud esperantokeelne valikkogu Marie Underi luuletustest. Raamatu ilmumist on 1929. aastal Postimehes kommenteeritud nõnda: „Väikerahvastel on see õnnetus, et nende keele vähese osatavuse pärast nende kirjandus jääb muule maailmale suletuks. Kitsad keelepiirid suruvad kohalikule tähtsusastmele nii mõnegi anni, kes võiks kuuluda kogu inimkonnale. […] Hilda Dresen on eriti palju tõlkinud Marie Underi luuletusi. Nendest Underi luuletuste tõlgetest on valminud nüüd kogu tõlkeid, mis neil päevil ilmus trükist nime all „Marie Under, Elektitaj Versaĵoj“. […] Kogu sisuga tutvunedes selgub, et siin on katsutud anda paremikku kõikidest M. Underi luuletustest „Eelõitsengust“ kuni „ballaadideni“, arvult 90. Kogu on antud välja kaunis korrektilt.“ (M. M. 1929. M. Under esperanto keeles. Postimees nr 182, 9. juuli).

Loodetavasti ilmub sünnipäeva tähistamiseks see esperantokeelne valikkogu mõnest remondiajaks pakitud enam kui 400 raamatukastist välja!