Kohtumisõhtu Heidelbergis tegutseva Carl Gustav Jochmanni seltsi (Jochmann-Gesellschaft) liikmetega Linnaarhiivis.

Carl Gustav Jochmann (1789-1830) oli Eestist pärit väljapaistev hilisvalgustusaja kultuurifilosoof ja publitsist. Ta sündis Pärnus raesekretäri pojana, tema vend, kirurg Johann Ludwig Jochmann oli esimene Tartu ülikooli kasvandik, kes sai sealsamas meditsiiniprofessoriks. Õppis Leipzigi, Göttingeni ja Heidelbergi ülikoolides, samuti Inglismaal, tegutses advokaadina Riias, soetades endale kopsaka varanduse, millest suure osa pärandas hiljem oma testamendiga eesti poeglaste erakooli rajamiseks Pärnus (see nn Jochmanni kool tegutses Pärnus aastail 1873-1917).

Jochmanni kirjanduslik tegevus jäi lühikeseks, langedes Napoleoni-järgsesse aega. Teda võib pidada olemuselt poliitilisteks publitsistiks, kes oli äärmiselt kriitiliselt meelestatud restauratsiooniaegse Saksamaa ühiskonna ja selle mentaliteedi suhtes. Tema mitmekülgset ja heast stiilitundest kõnelevat loomingut kannabki radikaalne kriitika, mida on innustanud Inglise demokraatia, Prantsuse revolutsioon ja Ameerika vabadusvõitlus. Kõik oma teosed avaldas ta anonüümselt, tähtsamaiks neist oli „Über die Sprache“ („Keelest“, 1828), kus ühiskonnakriitika on tihedalt seotud keelekriitikaga.

Kohtumisõhtul kõnelevad Carl Gustav Jochmanni elust ja tegevuses Jochmann-Gesellschafti esimees professor Ulrich Kronauer ning teised seltsi liikmed. Vestlust juhib Jaan Undusk.

Üritus saab teoks Baltisaksa Kultuuri Seltsi Eestis, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Tallinna Ülikooli Balti regiooni saksa ajaloo ja kultuuri õppetooli koostöös.