„Hingede ränd“ on tagasivaade kahe loovisiku, Friedebert Tuglase ja Ado Vabbe ühisosale meie kultuuriloos.

Näitus annab ülevaate Vabbe teostest Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kunstikogus, enamik neist kuulub Tuglaste pärandvarasse. See kogu on ainus teadaolev, kus võib näha kõiki kolme Ado Vabbe linoollõigete albumit, millest esimene pärineb aastast 1919, teine ja kolmas valmisid 1920.

Ekspositsiooni ajalist ulatuvust märgib ühelt poolt üks vanimaid Ado Vabbe säilinud töödest, 1912. aastal valminud „Tants“, teisalt Vabbe hilisemasse loomingusse kuuluv „Nahksuka motiiv“ (1938). Sinna vahemikku jäävad inspireeriva Siuru-perioodi raamatuillustratsioonid ja kaanekujundused, juba mainitud linoollõiked ja 1924. aastal Pariisis tehtud joonistused. Väljapanekus on ka kõik Vabbe illustreeritud Friedebert Tuglase ja Marie Underi teosed. Vabbe kauni kujunduse on saanud seitse Tuglase raamatut, Underi kolmel teosel on koos kordustrükkidega koguni kuus erinevat kaanekujundust.

Tutvuda saab ka Hendrik Adamsoni, Artur Adsoni, August Alle, Johannes Barbaruse, August Gailiti, Johannes Semperi, Gustav Suitsu, Henrik Visnapuu jpt teostele tehtud Vabbe kaanekujunduste ja illustratsioonidega.

Näituse kuraator ja kujundaja on kunstiteadlane Jüri Hain.

Kataloog Hingede ränd. Ado Vabbe ja Friedebert Tuglas. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kultuuriloolised kogud 5, koostanud Eha Rand.

Vaata videoklippi näituse avamiselt (autor Aleksei Aleksejev).