12:00–12:30 Sara Bédard-Goulet, The Animal Subject: Knowledge and Species Extinction

12:30–13:00 Hildegard Reimann, Kas kohtumised metsloomadega muutuvad järjest kummalisemaks? Turvalisest pimedusest, pelgupaikadest ja kroonilisest pagulusest linnas

13:00–13:30 Janika Päll, Taksonoomiate „väljasuremine“: paari loomaliigi teekond kreeklastest Pliniuse, keskaja, Comeniuse ja Linné kaudu tänapäeva

13:30–14:00 Risto Järv, Draco borealis – kõige kiuste püsiv liik

Kohvipooltund

14:30 Kirjanduspooltund. Inimmõtte ökoloogiast vestlevad Meelis Friedenthal ja Elle-Mari Talivee

15:00–15:30 Ene-Reet Soovik, Süvaaeg ja väljasuremine eesti luules

15:30–16:00 Kadri Tüür, Ellujäämise komöödia

16:00–16:30 Ott Heinapuu, Eesti looduslike pühapaikade muutuvatest tähendustest

16:30–17:00 Timo Maran, Väljasuremine semiosfääris. Ökosemiootiline vaade

Kohvipooltund

17.30–18:00 kunstitöötuba Jane Remmiga: „Aed kui paik liikidevaheliseks koosloomeks“

Vaata seminari kutsungit siit.

Underi peenar juulis 2015

Seminari korraldajad:

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Tartu Ülikool, semiootika osakond (PRG1504)

Keskkonnaajaloo Keskus KAJAK

Kõik huvilised on oodatud – palume ette teatada ellemari@utkk.ee!