Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis koostöös Tallinna Ülikooli teadusprojektiga „Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“ (ETAG) korraldab 26. oktoobril kell 15.00 Tallinna Linnaarhiivis seminari „Kuidas tõlkida (baltisaksa) ajalugu?“.

Viimastel aastatel on eesti keelde tõlgitud mitmeid baltisaksa autoreid, iseäranis memuaarkirjandust. Ent miks üldse baltisaksa autoreid tõlkida? Mis kõnetab baltisaksa (mälestus)kirjanduse juures tänapäevast eesti lugejat? Või miks üldse peaks baltisaksa kirjandus teda kõnetama? Seminar annab võimaluse vahetada mõtteid baltisaksa kirjanduse tõlkimise teemadel.

 

Kava

Avasõnad Jüri Kivimäe
Maris Saagpakk „Baltisaksa kirjanduse tõlkimine taasiseseisvunud Eestis esimesel kahel aastakümnel. Tekstid ja motiivid“
Oma tõlketöödest ja -kogemustest annavad lühiülevaate Hanna Miller, Tiiu Relve, Reet Bender, Pille Toompere ja Agur Benno
Tõlkimise üle arutlevad Jaan Undusk ja Olev Liivik
Seminari modereerib Urmas Oolup