14.–17. juunil 2023 Utrechti ülikoolis toimunud konverentsil „Jenseits der Deiche. Konflikte der Abgrenzung“ võeti kahes ettekandes vaatluse alla saksakeelse kirjanduse tõlkimine eesti keelde.

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadussekretäri Marin Jänese ettekanne „Repräsentation der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit in der deutschbaltischen Literatur und in ihrer estnischen Übersetzung“ käsitles baltisaksa kirjanduse mitmekeelsust Edzard Schaperi romaani „Der Henker“ (Leipzig 1940) ja selle eestikeelse tõlke „Timukas“ (Tallinn 2002, tõlkija Katrin Kaugver) varal.

Tallinna Ülikooli dotsendi Maris Saagpaku ettekande „Frühe Übersetzungen der fiktionalen Literatur ins Estnische. Kulturhistorische Dynamiken und Beispiele anhand der Übersetzungen von Goethe und Schiller“ fookuses olid nii üldised suundumised kirjanduse tõlkimisel eesti keelde 1850–1900 kui ka selleaegsed tõlked Goethe ja Schilleri teostest.

Ühingu Gesellschaft für interkulturelle Germanistik konverentsil peeti üle 80 ettekande ja esinejaid oli lisaks saksakeelsetele riikidele kõikjalt maailmast. Marin Jänese ja Maris Saagpaku ettekanded toimusid Tallinna Ülikooli projekti „Tõlkimine ajaloos. Eesti 1850–2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“ raames.