22.‒30. novembril toimus Pariisis Rahvusvahelise Akadeemiate Ühenduse (Union Académique Internationale, UAI) üldkogu 90. istungjärk ning ühtlasi selle kunagi Pariisis asutatud ja praegu Brüsselis paikneva organisatsiooni 100. aastapäeva tähistamine. Sellest võttis osa 70 delegaati maailma 52 erinevast akadeemiast. Eesti Teaduste Akadeemia on ühenduse liige ja teda esindas toimunul Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor Jaan Undusk, olles ühtlasi ainus delegaat Balti riikidest.

Istungjärgul hinnati enam kui 60 pikaajalise rahvusvahelise uurimisprojekti hetkeseisu ja otsustati neile antava rahalise toetuse üle. Projektide teemad on seotud peamiselt vanemate ajalooperioodidega. Kõige eakam käimasolev projekt „Corpus Vasorum Antiquorum“ (Antiiksete vaaside täielik nimistu) on alguse saanud aastal 1920. Sellega seoses korraldati üldkogust osavõtjatele ka giidituur Louvre’i vastavasse osakonda.

Valdavalt 2000–4000 euro suuruseid toetusi jagati välja kokku 146 700 euro ulatuses. Tähtsam kui raha on paljude projektide puhul UAI antav moraalne tunnustus. Lisaks kuulati kümmekonda teaduslikku ettekannet ja osaleti mitmetel vastuvõttudel.

Kogu tegevus leidis aset Prantsuse Instituudi (Institut de France) enamasti vanades uhketes ruumides. Prantsuse Instituut koosneb viiest akadeemiast: Prantsuse Akadeemia, Inskriptsioonide ja Ilukirjanduse Akadeemia, Teaduste Akadeemia, Kaunite Kunstide Akadeemia ning Moraali- ja Poliitikateaduste Akadeemia. Inskriptsioonide ja Ilukirjanduse Akadeemia, asutatud aastal 1663, olemuselt humanitaarteadlaste valikkoondis, oligi UAI põhiline partner ürituste korraldamisel.