17.-19. septembril 2020 toimub rahvusvaheline konverents „Baltische Erzähl- und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte“ / „Baltikum kui narratiiv ja eluruum. Kultuuri-, kirjandus-, tõlke- ja keeleteaduslikke aspekte“.

Kultuuri-, kirjandus- ja tõlkeloo uurijate, keeleteadlaste ja ajaloolaste interdistsiplinaarses ringis võetakse vaatluse alla järgmised teemad:

  • (oma)eluloolised ja kultuuriloolised narratiivid;
  • faktid ja fiktsioon ajalookirjutuses;
  • rahvuslik identiteet kui narratiiv ja selle kujundamine tänapäeval ja minevikus;
  • kontakt kultuurilise „teisega“;
  • Baltikumi elu kujutavas kunstis;
  • rahvuslikud ja kultuurilised narratiivid tõlgetes;
  • tõlkijad kui kultuurivahendajad;
  • mitmekeelsuse erinevad tahud.

Konverentsi töökeel on saksa keel.

Konverentsi programm
Konverentsi koduleht, kust saab lugeda ka ettekannete teese

Konverentsi korraldab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi saksa keele ja kultuuri eriala koostöös Marburgi, Kaunase ja Daugavpilsi ülikoolidega.

Peakorraldajad
Maris Saagpakk saagpakk@tlu.ee
Aigi Heero aheero@tlu.ee