Klipis on kasutatud materjale Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi,
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Tallinna Linnamuuseumi,
Tartu Kunstimuuseumi, Karilatsi Vabaõhumuuseumi arhiividest ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogust.