Kati Lindströmi ettekanne „Smuul Antarktikas. „Jäise raamatu“ rahvusvahelisest poliitilisest kontekstist“, mille ta pidas konverentsil „Juhan Smuul 100“ 16. veebruaril 2022 Tallinnas.