Vabariigi Valitsuse istungil neljapäeval 14. veebruaril määrati 2019. aasta teaduspreemiad järgmiselt:

Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot) said Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur, emeriitprofessor ANNE LUIK ja Tartu Ülikooli füüsika instituudi laborijuhataja, laineoptika professor, akadeemik PEETER SAARI.

Olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest sai teaduspreemia (50 000 eurot) Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi biomeditsiinitehnoloogia professor, akadeemik MART USTAV teadus- ja arendustöö „BNA onkoviiruste paljunemise molekulaarsete mehhanismide uurimisest bioloogiliste ravimite arendus- ja tootmistehnoloogiate väljatöötamiseni“ eest;

Aastapreemiad (à 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said:

ARVET PEDAS – täppisteaduste alal teadustöö „Efektiivsed lahendusmeetodid murruliste tuletistega diferentsiaalvõrrandite ja singulaarsustega integraalvõrrandite jaoks“ eest;

TÕNU ESKO, REEDIK MÄGI, KRISTA FISCHER, LILI MILANI  – keemia ja molekulaarbioloogia alal teadustöö „Geneetika- ja genoomikaalased alusuuringud personaalmeditsiini rakendamiseks Eestis“ eest;

IRINA HUSSAINOVA – tehnikateaduste alal teadustöö „Nanokiudude võrgustik baasina multifunktsionaalsete hübriidmaterjalide tööstuslikes rakendustes“ eest;

ALLEN KAASIK – arstiteaduse alal teadus-arendustöö „Mitokondrite roll närvisüsteemi haiguste korral“ eest;

URMAS SAARMA – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Eluohtlike zoonootiliste patogeenide ja neid levitavate kiskjaliste kompleksuuringud Eestis ja globaalselt“ eest;

MARIKA MÄND – põllumajandusteaduste alal teadustöö „Täppistaimekaitse innovaatiliste tehnoloogiate arendamine kahjurite ja kasurite käitumis- ja füsioloogiliste uuringute kaudu“ eest;

ALLAN PUUR – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Eesti rahvastikuareng maakeskses ja võrdlevas vaates“ eest;

REIN RAUD – humanitaarteaduste alal teadustöö „Kultuuriloolised uurimused“ eest.

Laureaatide lühitutvustused

Teaduspreemiad koos kultuuri- ja spordipreemiatega ning F. J. Wiedemanni keeleauhinnaga antakse laureaatidele kätte Eesti Teaduste Akadeemia maja saalis (Tallinn, Kohtu 6) pühapäeval, 24. veebruaril 2019 kell 13.30.