Tuuletallaja

Liik:
Tuuletallaja
Ladinakeelne nimetus:
Falco tinnunculus
Arvukus:
Väiksearvuline haudelind (600–900 paari), keda on rohkem Lääne- ja Põhja-Eestis ning vähem Lõuna- ja Ida-Eestis
Elupaik keskkonnas:
Kultuurmaastikud
Asupaik mäluasutuses:
Virumaa Muuseumid
Ilmnemispaik:
Kaavik

Lind on leitud 24. juulil 1959.a. Rakvere lähedalt Taaravainu küla põllult. Leidmise asjaolusid rohkem teada ei ole, küll aga on 18. septembril Tuuletallaja Rakvere Muuseumi kogusse vastu võetud, olles üks esimesi linde muuseumi looduskogus, mille kohta ka leiuandmed on teada. Samuti on säilinud kaart nimetusega Eksponaadi teaduslikud andmed, kus kirjas väga täpselt antud isendi mõõtmed.

Üldpikkus 360 mm
Siruulatus 750 mm
Parem tiib 260 mm
Vasak tiib 260 mm
Nokk 14 mm
Saba 180 mm
Jookse 34 mm
Raskus 181 gr
Vikerkest Tumepruun

Kaardi on koostanud määraja ja prepareerija J. Sakkius