Sinikael-pardi või jääkoskla luu

Liik:
Sinikael-part / jääkoskel
Ladinakeelne nimetus:
Anas platyrhynchos / Mergus merganser
Asupaik mäluasutuses:
Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu arhiiv
Ilmnemispaik:
Joonistus

Johannes Lepiksaar oli 1930-tel aastatel Tartu Ülikoolis rohkem tuntud kui ornitoloog. Samas spetsialiseerus ta koostöös arheoloogidega muistsete loomaluude määramisele. Tol ajal oli üheks dokumenteerimise viisiks luuleidude joonistamine, millega Lepiksaar ka väga hästi hakkama sai. Siin on näide Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu arhiivis hoitavatest mesoliitilisest Kunda Lammasmäe asulakohalt leitud linnuluude joonistest. Detailne joonistus võimaldas Lepiksaarel sõjajärgsel perioodil Rootsis elades määrangut täpsustada: luu kuulus sinikael-pardile (Anas platyrhynchos) või jääkosklale (Mergus merganser). On ju nende õlavarreluud väga sarnased.