Põldude kaitsevaim rukkirääk

Liik:
Rukkirääk
Ladinakeelne nimetus:
Crex crex
Arvukus:
Eestis 30 000 - 50 000 paari
Elupaik keskkonnas:
Elab niitudel ja põldudel
Asupaik mäluasutuses:
Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurme mõisas
Ilmnemispaik:
Kaavik

Rukkirääk kui kultuurmaastikul elutsev lind jõudis Eesti Põllumajandusmuuseumisse 2010. aastal. Topise valmistas Elton Vogt näituse „Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite“ tarbeks.

Keskmisest (16-18 cm) veidi suurema kehapikkusega täiskasvanud rukkirääk. Rukkirääk (Crex crex) on väike lind ruiklaste sugukonnast. Ei pesitse erinevalt teistest ruiklastest märgaladel, vaid niitudel, heina- ja viljapõldudel. Kuigi rukkirääk on lennuvõimeline, eelistab ta ohu korral põgeneda joostes. Ennast varjata eelistavat lindu on vähesed näinud, kuid tema krääksumise tunneb ära igaüks.

Rahvapäraselt tuntakse teda veel prääksu, kräägi, rukkilinnu, luharäägu ja heinarääguna. Rukkirääku peeti põldude kaitsevaimuks ning tema häälitsuse kuulmine heina- ja rukkipõllul ennustas head saaki.

Piret Pappel. Juuli loom – rukkirääk. Eesti loodus. August 2001.