Pelikanid ja teised linnud von Mandelslo 17. sajandi reisikirjas

Liik:
Pelikan
Ladinakeelne nimetus:
Pelecanus onocrotalus
Arvukus:
Eestis haruldane eksikülaline
Elupaik keskkonnas:
Elab kolooniates, suur pesa on enamasti ehitatud maapinnalohku
Asupaik mäluasutuses:
Tallinna Linnaarhiiv Tallinna vanalinnas Tolli tänaval
Ilmnemispaik:
Johan Albreht von Mandelslo reisikiri, Schleswig 1696

Tallinna Linnaarhiivi kogus on 1696. aastal ilmunud reisikiri, mille pealkiri kõlab järgmiselt: „Des HochEdelgebornen Johan Albrechts von Mandelslo Morgenländische Reyse-Beschreibung. Worinnen zugleich die Gelegenheit und heutiger Zustand etlicher fürnehmen Indianischen Länder, Provincien, Städte und Insulen, sampt derer Einwohner Leben, Sitten, Glauben und Handthierung, wie auch die Beschaffenheit der Seefahrt über das Oceanische Meer“.

Johan Albrecht von Mandelslo 1696. aasta reisikirja lk 44. Tallinna Linnaarhiiv

Nagu pealkirjas öeldud, on tegemist kõrgestisündinud Johan Albrecht von Mandelslo Hommikumaa reisi kirjeldusega, milles [leida] nii mõnegi silmapaistva India paiga, provintsi, linna ja saare asukoht ja praegune olukord ühes nende elanike elu, kommete, usu ja kaubanduse nagu ka nende ülemerelaevandusega. Raamatu esmatrükk ilmus 1648. aastal.

Johan Albreht von Mandelslo (1616–1644) oli saksa aadlik ja rännumees, kes kirjutas oma rännakutest Pärsias ja Indias. Reisikirja andis välja ja varustas kommentaaride ja märkustega Adam Olearius (1599–1671), kes on ilmselt oma erinevate rahvaste, sh eesti- ja liivimaalaste kirjelduste tõttu siinmail rohkem tuntud.

Raamat on illustreeritud vasegravüüridega ja osas, kus Mandelslo kirjeldab India läänerannikul asuva Gujarati eluolu, on juttu ka pelikanidest. Neid on raamatus koos teiste lindudega ka gravüüril kujutatud.