Märt Laarmani „Harakas jõel“

Liik:
Harakas
Ladinakeelne nimetus:
Pica pica
Arvukus:
15 000 - 30 000 paari
Elupaik keskkonnas:
Kultuurmaastikud
Asupaik mäluasutuses:
Tartu Kunstimuuseum
Ilmnemispaik:
Graafika

Märt Laarman (1896–1979) on eesti graafik ja maalikunstnik. Esimesed kunstioskused sai ta Karl Friedrich Schnell (Merilaid) juurest, õppis seejärel lühikest aega Ants Laikmaa ateljeekoolis ning hiljem töötas vabakunstnikuna. Noore kunstnikuna oli ta kubistliku ja konstruktivistliku suuna esindaja. 1940. aastatel tegeles ka maalimise ja raamatugraafikaga, tema käsitluslaad muutus natuurilähedasemaks, ekspressiivsemaks ja maalilisemaks. Ta oli üks viljakaim raamatukunstnik, tema looming ilmus rohkem kui neljakümnes raamatus, sh ka 1946. aastal Friedebert Tuglase ,,Elu ja kangastused’’. 1950. aastatel, mil valmis ,,Harakas jõel’’ (1953), tegeles ta muuhulgas ka Tuglase kaheksa köite illustreerimisega. Alates 1960. aastate keskpaigast viljeles lisaks raamatute illustreerimisele ka ekspressiivses sümbolistlikus laadis akvarelli ning tempera- ja guašimaali. Tal on oluline roll ka Eesti paljundusgraafika arendamises.

 

Pildil kujutatud harakas on Eesti külamaastikel küllaltki tavaline lind juba sajandeid. Teda võib leida ennekõike kultuurmaastikelt. Pesitsevad enamasti viljapuuaedades, talude ümbruses, põlluvahetukkades jne. Alates 1970. aastast võib harakaid rohkem kohata ka äärelinnades ja linnaparkides. Varasemalt on harakaid ohustanud vaenamine, kuid õnneks mitte enam.