Linnukujuline savivile

Liik:
Fantaasialind
Arvukus:
Üks
Elupaik keskkonnas:
Leiti Kuressaare lossist
Asupaik mäluasutuses:
Saaremaa Muuseum

2011. aasta mais leiti arheoloogiliste kaevamiste käigus Kuressaare konvendihoonet (rahvapäraselt lossi) ümbritsenud esimese ringmüüri kõrvalt kaevandist väike savist vilepill. Savivile tuli välja konvendihoone kaguküljelt mitme meetri sügavuselt maapõuest, kuid oli pärast puhastamist igati töökorras. Kuigi mänguasjal otseseid murdejälgi ei leidunud, on tegu ilmselt algselt linnu kujulise vilega, mille pea on hilisema kasutamise käigus murdunud. Linnu tiivad on stiliseeritud sissevajutustega ning kogu eseme pind ranniku äärsetele leidudele iseloomulikult pikaajalise hõõrdumise tõttu kulunud.