Kotkataolised linnud 1765. aasta sünnikirja ornamendis

Liik:
Merikotkas
Ladinakeelne nimetus:
Haliaeëtus albicilla
Arvukus:
290-330 paari
Elupaik keskkonnas:
Rannikualad ja suurte siseveekogude ning jõgede ümbrus
Asupaik mäluasutuses:
Tallinna Linnaarhiiv Tallinna vanalinnas Tolli tänaval
Ilmnemispaik:
Sünnikiri 1765. aastast

Kaupmehesell Daniel Brunole Mitau (tänap. Jelgava, varem ka Miitavi) linna poolt 9. märtsil 1765. aastal antud sünnikirjal on kotkataolised linnud ja tiivuline lohe. Linnud ja lohe on joonistatud ajastuomases stiilis ühe või kahe katkematu joonega.

Sünnikirjal seisab, et Daniel Bruno on sündinud Johann Bruno ja Helena Barbara sünd. Schriveri pojana „kristlikust abielust vabade saksa vanemate lapsena“. Sünnikiri anti soovijale välja linna rae poolt ning see oli vaja ette näidata linnakodanikuks saamisel või gildi astudes.

Ornamendis kõrvuti kujutatud lohe ja kaks kotkast on enam-vähem ühesuurused. Mütoloogias on lohe enamasti väga suur loom. Kui tema kõrvale võrdluseks üht võimast kotkast otsida, võiks mõelda Eesti ja Läti suurima röövlinnu ehk merikotka peale. Esmakordselt on merikotka esinemist Baltikumis kirjanduses märgitud 1778. aastal – umbes sellal, kui Daniel Bruno siia ilma tuli.

Fragment kaupmehesell Daniel Brunole Mitau linna poolt antud sünnikirjast, 9. märts 1765. Tallinna Linnaarhiiv