Kalkuniluud zooarheoloogia kogus

Liik:
Kalkun
Ladinakeelne nimetus:
Meleagris gallopavo domesticus
Asupaik mäluasutuses:
Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu luuhoidla

Kuigi suurem osa määratud lindudest on tihti kodukanad (Gallus gallus domesticus), siis leidub ka liike, mida kohtab arheoloogilises materjalis harvemini. Näiteks Haapsalu linnuse 16.–17. sajandi kihist on leitud kolm kalkuniluud (Meleagris gallopavo domesticus; AI-HM-9206/AZ-132–134). Need on erilised leiud, kuna seni on kalkuniluid leitud vaid nelja muistise kaevamistelt. Pildil on kalkuni õlavarreluu (paremal), abaluu (keskel) ja kaarnaluu (vasakul).

Arheoloogilised linnuluud räägivad palju mineviku kohta, kuid tõlgenduste tegemisel on oluline teada, mis linnuga on tegu. Vastuse saamiseks on tihti abiks arheoloogiliste luuleidude võrdlemine kaasaja lindude skelettidega. Pildil on Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna linnuluude võrdluskogu lindudest, tagataustal on näha arheoloogilisi luid, mis ootavad määramist.