19. sajandi Tallinna maalriõpipoiste linnumotiividega sellitööd

Liik:
Linnuriigist
Asupaik mäluasutuses:
Tallinna Linnaarhiiv Tallinna vanalinnas Tolli tänaval
Ilmnemispaik:
Tallinna maalriõpipoiste pliiatsijoonistused

Pärast õpipoisiaja lõppu tuli oma joonistusoskuse tõestamiseks ja selliks saamiseks esitada maalrite ametile pliiatsijoonistus mõnest maalrite ameti käsutuses olevast joonistusest, mis pidi olema originaaliga võimalikult sarnane. Oli juhuseid, kui maalriõpipoisi joonistus maalermeistrite poolt ka sobimatuks tunnistati.

Maalermeister Carl Plaestereri õpipoiss Johann Paumi sellitöö poiss kukega. Kolmas esitis 1862. aasta alguses. Tallinna Linnaarhiiv
Rakvere maalermeister Brandti õpipoiss Carl Otto Reuteri sellitöö. Neiu puurilinnuga (surnud?), 30. jaanuar 1858. Sama pilti on joonistatud 1858–1868 veel neljal sellitööl. Reutneri joonistus on ilmselt kõige paremini õnnestunud. Tallinna Linnaarhiiv
Rakvere vabameistri maalri Fleischeri õpipoiss Hermann Friedrich Mathieseni sellitöö: Ledda, luik (moondunud Zeus) ja nende munast koorunud lapsed: poeg Polydeukes ja tütar Helena. Sama pilti on kasutatud veel ühes 1844. aastal joonistatud sellitöös. Tallinna Linnaarhiiv
Tallinna maalermeister Carl Constanton Nieländeri õpipoisi Anton Heinrich Frey sellitöö. Hõljuv naine (jumalanna) kotkaga (ilmselt Zeus ja Europe), Tallinnas 20. jaanuaril 1839. Sama pilti on joonistatud veel kahel sellitööl. Tallinna Linnaarhiiv
Maalri õpipoiss Johann Ferdinand Mitscherlichi sellitöö. Zeus (kotkana) ja Europe Kreetal, Tallinnas 18. aprillil 1816. Sama pilti on joonistatud veel neljal sellitööl. Tallinna Linnaarhiiv
Tallinna maalermeistri Weiss´i õpipoisi Paul Wiltmanni sellitöö. Neiu linnupesa ja linnupoegadega, 10. veebruar 1883. Tallinna Linnaarhiiv