21.–22. septembril 2023 toimub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses Eesti ja Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituudi ühisprojekti raames rahvusvaheline konverents „Kriiside kujutamine varauusaja kirjanduses“ (Representing Crisis in Early Modern Literatures).

Konverentsi eesmärk on käsitleda kriise kui kultuuriliselt produktiivseid fenomene. Traditsioonilisema vaatlusviisi asemel, milles varauusaegset kirjandust on kasutatud infoallikana sündmuste ajaloo rekonstrueerimiseks ja kirjeldamiseks, analüüsitakse, kuidas just kirjandustekstide ja neile iseloomulike kujundite abil konstrueeriti ettekujutus varauusaegsest kriisist ning kuidas kirjandus- ja kunstiteostes loodud kujundid mõjutasid perioodi poliitilist, ühiskondlikku ja eraelu ning tekstide autorite identiteeti.

Konverentsil heidetakse võrdlev pilk kriisikujunditele Euroopa eri piirkondades ja jälgitakse eeskätt Saksa protestantliku intellektuaalse traditsiooni mõjuväljas olnud piirkondade rolli. Vaatluse alla tulevad kriisi kujutamisega seotud meediumid, žanrid ja diskursused ning see, kas ja kuidas need kõnealusel perioodil muutusid. Kuivõrd kuulusid kriisiga seotud kujundid ja retoorilised strateegiad selle perioodi res publica litteraria liikmete intellektuaalsesse koodi? Kuidas suhestus universaalne kriisiretoorika piirkondlike kirjandustraditsioonidega? Tähelepanu pööratakse ka ladina- ja rahvakeelsuse vahekorrale kriiside kujutamisel: millist keelt peeti sobivaks kriisi kirjeldamisel ning kas ja millal esines varauusaja autoritel ja lugejatel kriiside käsitlemisel koodivahetust?

Konverentsi plenaaresinejaks on professor Vladimír Urbánek Tšehhi Teaduste Akadeemiast.

Konverentsi töökeel on inglise keel. Teesid (200–300 sõna) palume saata 1. maiks 2023.

Konverents toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn).

Korraldustoimkond
Kristi Viiding (kristi.viiding@gmail.com, UTKK)
Lucie Storchová (storchova@flu.cas.cz, FLÚ AVČR)

Konverentsi kutsungi täistekst

Konverentsi kava