17. veebruaril esitleti Rahvusraamatukogus artiklikogumikku, milles humanitaarteadlased on toonud välja seni vähetuntud tahke kesk- ja varauusaegse Liivi- ja Eestimaa kooliajaloos. Artiklikogumikus „Kirik, keel ja kool: haridusideed varauusaegsel Liivi- ja Eestimaal” vaatlevad autorid 14.–18. sajandi hariduselu korraldust ning õppemetoodikaid.

Autorid toovad välja mitmeid uusi vaateid, millede hulgast võib välja tuua ühe intrigeerivama Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteaduri Kristi Viidingu põhjaliku läti ja poola-leedu allikatele tugineva uurimuse, mis võimaldab näha meie alma materi, Tartu Ülikooli eelkäija Academia Gustaviana asutamist uuest vaatenurgast. Loe Kristi Viidingu artiklit „Veluti academiae Livonicae principium futurum: kõrgkooli rajamise plaanid Liivimaal enne Rootsi” aega SIIT.

Kogumik ilmus Rahvusraamatukogu toimetiste 17. numbrina, koostaja on Piret Lotman. Rohkem infot väljaande kohta leiab Rahvusraamatukogu lehelt.

FOTO: Rahvusraamatukogu
FOTO: Rahvusraamatukogu