19. mail 2023 toimub Kadrioru Kunstimuuseumis seminar „Paralleelid. Eesti ja Soome 20. sajandi esimestel kümnenditel“, kus eesti ja soome kirjandusliku dekadentsi dialoogist 20. sajandi esimesel poolel kõneleb Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse juhtivteadur, teadusprojekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ juht Mirjam Hinrikus.

Kadrioru Kunstimuuseumi näituse „Värvide tants. Soome modernistlik kunst“ raames toimuv seminar vaatleb ühiskondlikku ja kunstilist moderniseerumist Soome lahe kahel kaldal 20. sajandi esimestel kümnenditel. Seminaril esinevad ettekandega Andres Adamson, Eero Epner, Mirjam Hinrikus, Mikko-Olavi Seppälä ja Seppo Zetterberg. Ettekanded käsitlevad kultuurisuhete loomist ja arengut nii isiklikul kui ka riiklikul tasandil ning nende taga seisnud inimesi ja võrgustikke. Erineva fookusega ettekanded pakuvad sissevaateid mitmetesse valdkondadesse, luues üheskoos avara pildi 20. sajandi esimese veerandi kahe noore rahvusriigi arengu ühis- ja erijoontest ning eluvaldkondade vastastikusest mõjust ja sünergiast.

Seminar on eesti ja soome keeles.
Seminar on eelregistreerumisega, täpsem info Kadrioru Kunstimuuseumi lehel.

 

Seminari kava

12.00–12.15 Avasõnad

12.15–13.00 Eesti ja Soome liitlasteotsingud sõdadevahelisel ajal
Ago Raudsepp (PhD), ajaloolane
Eesti ja Soome olid sõdadevahelisel ajal ühtemoodi haavatavas olukorras väikeriigid. Ettekanne käsitleb mõlema riigi julgeolekuotsinguid ja omavahelisi suhteid.

Muudatus ajakavas: perekondlikel põhjustel Seppo Zetterberg ettekandega seminaril ei osale.

13.00–13.45 Ääremärkusi Soome ja Eesti kunsti sidemetest
Eero Epner (MA), kunstiteadlane
Soome ja Eesti kunstisidemeid 20. sajandi alguses, nii riiklikul kui personaalsel tasandil, ei ole seni kuigivõrd uuritud. Käesolev ettekanne kaardistab Eesti kunstnike reise, kunstikogemusi ning võimalikke kontakte Soome kunstnikega.

13.34–14.30 Teatrisuhted 1920. ja 1930.aastatel
Mikko-Olavi Seppälä (PhD), ajaloolane ja teatriteadlane
Helsingi ja Tallinna teatrid leidsid teineteist 1910. aastate vahetusel. Teatrisuhted üle Soome lahe õitsesid kuni 1930ndate lõpuni. Mõned näitlejad vahetasid keelt ja tegid karjääri naaberriigis. Mitmed soome näidendid said tuntuks Eestis ja eesti näidendid Soomes.

14.30–15.00 Kohvipaus

15.00–15.45 Soome ja Eesti ühiskonnast ja majandusest 1920ndatel-30ndatel, võrdlevalt
Andres Adamson (PhD), ajaloolane, kirjastaja
Ettekanne küsimärgistab levinud ettekujutusi Soome ja Eesti arenguerinevustest ja -sarnasustest kõneksoleval ajal ning näitab, et sageli oli tegelikkus kujuteldavale lausa vastupidine.

15.45–16.30 Eesti ja soome kirjandusliku dekadentsi dialoog 20. sajandi esimesel poolel
Mirjam Hinrikus (PhD), kirjandusteadlane
Peale 1905. aasta revolutsiooni elasid ja õppisid mitmed Noor-Eesti liikmed peaaegu kuni Esimese Eesti Vabariigi sünnini Soomes. Kahe sugulasrahva vahelistest kultuurisidemetest teame praeguseks päris palju, kuid kuidas kulges suhtlus eesti ja soome proosa vahel, sellest ei tea me ikka veel suurt midagi. Ettekanne üritabki natuke seda lünka täita.

Moderaator: Kerttu Männiste

Ühiskondlikke ja kultuurilisi arenguid kõrvutav seminar saab teoks Kadrioru Kunstimuuseumi ja Soome Instituudi koostöös.