Ainsa Kirde-Euroopast mahukana säilinud humanistliku kirjakorpuse põhjal uuritakse kirjaliku õigusliku argumentatsiooni arengut ja selle retseptsiooni varauusaegses kohtuprotsessis ja erasuhetes, antiigiretseptsiooni selle mitmekesisuses, humanistlikke haridusmudeleid, konfessionaalseid ja sõjalisi konflikte regioonis ning sotsiaalvõrgustikke Euroopa juhtivate humanistidega.

Uurimisprojekti „Humanismi kõrgaeg Liivimaal: David Hilcheni epistolaarpärand keele-, kirjandus-, õigus- ning haridusajaloo allikana (1.01.2016−31.12.2019)“ eestvedajad on Kirjanduskeskuse vanemteadurid Kristi Viiding (töörühma juht) ja Thomas Hoffmann.

Uurimisprojekti senine koordinaator oli Tartu ülikool.