Ilmunud on Kirjanduskeskuse vanemteaduri Martin Klökeri algatatud ja toimetatud uue raamatusarja „Baltische literarische Kultur“ avaköide.

Uuele raamatusarjale on Martin Klöker seadnud neli eesmärki: esiteks avaldada teaduslikke käsitlusi ja allikpublikatsioone Eesti ja Läti, võimalusel ka Leedu ala saksakeelsest kirjandusest, kaasates siinset muukeelset kirjasõna (eesti, läti, rootsi, vene, leedu, poola ja taani keeles) sedavõrd, kuivõrd neis peegeldub põimumine saksakeelse kirjasõnaga. Teiseks, seeria ei konkureeri Balti Ajaloo Komisjoni väljaannetega, vaid moodustab nende kõrvale uue, kultuuri- ja kirjandusloolisema kallakuga avaldamisvõimaluse. Kolmandaks seab Klökeri sari eesmärgiks vahendada eesti ja läti keeles ilmunud olulisi publikatsioone tõlgituna saksakeelsele lugejale, aga muuta saksa keele vahendusel kahe Balti riigi teadlaste emakeelseid publikatsioone ka üksteisele keeleliselt kättesaadavaks. Neljandaks näeb Klöker seeriat võimalusena tutvustada sakslastele baltisaksa kirjanduse rikkalikku pärandit, mille kohta Saksamaal ilmub küll aeg-ajalt kirjutisi, kuid need on koondamata ja raskesti leitavad.

Raamatusarja avab teeneka Osnabrücki germanisti Klaus Garberi artiklikogumik „Mare balticum. Studien zur Kultur- und Bibliotheksgeschichte des Ostseeraums“. Sari ilmub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse egiidi all ja kirjastuse LIT Verlag väljaandmisel.

Täpsemalt saab uue raamatusarja ja avaköite kohta lugeda Kristi Viidingu artiklist „„Balti kirjanduskultuuri“ avaköide: Klaus Garberi kogutud artiklid Läänemereruumi varauusaegse kirjakultuuri kohta (lk 137–139)“ (Tuna, 4, 2018).