Sel aastal pälvis Eri Klasi stipendiumi eesti kirjanik ja kirjandusteadlane, akadeemik Jaan Undusk.

Stipendium Estonicum Eri Klas asutati mullu eesti ettevõtjate toel Eesti Rahvuskultuuri Fondi 30. juubeliks. Stipendiumiga sooviti jäädvustada fondi kauaaegse nõukogu esimehe maestro Eri Klasi nime eesti kultuuriloos. Stipendium kuulutatakse välja igal aastal 7. juunil Eri Klasi sünniaastapäeval ja see on mõeldud Eesti kultuuri- või ühiskonnategelasele tema panuse eest eesti kultuuri heaks ning innustuseks jätkuvale pühendumisele oma riigi hüvanguks. 2022. aastal antakse välja stipendium suurusega 10 000 eurot humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.

Eesti kultuuripildis on Jaan Undusk tuntud kui intellektuaal, tunnustatud humanitaarteadlane ja kirjanik, kes kogu oma teadus- ja loomingulise tegevusega aitab hoida ja edendada mõtlemise paljusust, sest oma loomingus on ta suuteline loomingulisi vaimuprotsesse vaatlema piltlikult öeldes „mõlemalt poolt peeglit“. Ta on hea (näite)kirjanik ja esseist. Temalt on ilmunud filosoofilisi traktaate ning Eesti kirjandus- ja kultuuriloo käsitlusi nii monograafiate kui ka artiklite näol.

Soovime oma direktorile Jaan Unduskile palju õnne, ja tunneme rõõmu õige valiku üle!