muuseumiosakond
digiteerimisjuht
ETIS

Kri Marie Vaik on omandanud bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis 2015. aastal eesti filoloogias. Praegu on ta lõpetamas magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis kirjandusteaduse erialal, peamiseks uurimisvaldkonnaks kirjanduslik naturalism. Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses töötab Kri Marie Vaik alates 2015. aastast. Ta juhib ASTRA projekti raames Kirjanduskeskuse kultuurikogu digiteerimist ja digikogu kättesaadavaks tegemist. Põhitöö kõrvalt viib läbi haridusprogramme, konverentse ja teisi muuseumiüritusi.