muuseumiosakond
digiteerimisjuht
ETIS

Kri Marie Vaik on õppinud Tallinna Ülikoolis eesti filoloogiat ning lõpetanud magistriõpingud kirjandusteaduse erialal, peamiseks uurimisvaldkonnaks kirjanduslik naturalism. Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses töötab Kri Marie Vaik alates 2015. aastast. Ta on juhtinud ASTRA projekti raames Kirjanduskeskuse teaduskogude digiteerimist ja digikogu kättesaadavaks tegemist. Kri Marie Vaik viib läbi haridusprogramme, konverentse ja teisi muuseumiüritusi.