2018. aasta lõpus ilmus Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse Hilcheni-uurimisrühmal koostöös Poola Rahvusraamatukoguga Liivimaa mõjukaima humanisti David Hilcheni kirjavahetuse kataloogi esimene osa aastate 1577–1603 kohta.

Kataloog avaldati Oxfordi Ülikooli arendatud veebiplatvormil Early Modern Letters Online (EMLO), mis koondab praegu andmeid rohkem kui saja 16.–18. sajandi literaadi ja humanisti kirjade kohta kõikjalt Euroopast. Kataloog sisaldab lisaks David Hilcheni biograafiale ja loomingu sissejuhatavale lühiülevaatele andmeid iga kirja autori, adressaadi, saatmisaja, -koha, sihtkoha, kirjas mainitud isikute, kirjutamiskeel(t)e ja kõigi eksemplaride praeguse asukoha kohta, lisaks ka kirja algus- ja lõpulauset. Esimese Balti regiooni kirjavahetusena on Hilcheni korrespondentsi sel moel võimalik statistiliselt analüüsida, Hilcheni korrespondentide võrku mitmel moel visualiseerida ning võrrelda teiste Euroopa kaasaegsete kirjavahetustega.

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PUT-1030 „Humanismi kõrgaeg Liivimaal: David Hilcheni epistolaarpärand keele-, kirjandus-, õigus- ning haridusajaloo allikana“), projekti vastutav täitja on Kirjanduskeskuse vanemteadur Kristi Viiding.