Ilmunud on ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica 2019. aasta sügisnumber (Methis nr 24), mis keskendub kirjanduslikele linnauuringutele.

Loe linnauuringute erinumbrit SIIT
Koostajad ja toimetajad: Ene-Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Jason Finch ja Anu Printsmann
Keeletoimetaja: Kanni Labi

Hoogsalt kujuneva distsipliini suhestumist lähierialadega kaardistab ajakirja avaartiklis Kirjanduslike Linnauuringute Assotsiatsiooni (Association for Literary Urban Studies) president Jason Finch. Narva ning teiste Ida-Virumaa linnade kujutamist omaeluloolistes tekstides baltisaksa perspektiivist ja teise maailmasõja järgselt käsitlevad oma artiklites Marika Peekmann ja Reet Bender ning Elle-Mari Talivee. Tarmo Pikner kõrvutab Narva postindustriaalse olemuse avaldumist autobiograafiliste sugemetega dokumentaalproosas Detroiti omaga. Ene-Reet Soovik vaatleb Bernard Kangro sõjaaegse Tartu kujutusi kõrvuti kultuurigeograafiaga ja Mart Velsker avab eesti stalinistliku linnaluule poeetikat. Belgia kirjandusteadlase Bart Keuneni tõlkeartiklit teiseste linnade mõistest urbanistikas ja kirjanduses kommenteerib praktiku vaatepunkist Tartu 2024 kultuuripealinnataotluse koostaja Berk Vaher. Numbri lõpetab Aare Pilve mõtisklus Narva Kreenholmi kunstilisest tõlgendamisest seal etendunud lavastuse „Oomen” näitel.

Numbri ilmumist on toetanud Tartu Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Haridus ja Teadusministeeriumi uurimisprojekt IUT28-1, Eesti Kirjandusmuuseum ning Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu Eesti-uuringute Tippkeskus (TK145).

Põhjalikumalt saab ajakirja Methis kohta lugeda SIIT.