30. juunil 2023 toimus Brüsselis Horisont 2020 projekti „EnviroCitizen – Harrastusteaduse roll keskkonnasõbraliku kodanikuaktivismi toetamises: aialinnuvaatluse võimalusi rohelise mõtteviisi juurutamisel“ („Citizen Science for Environmental Citizenship: Backyard Birding and the Potential for Cultivating Green Engagement“) interdistsiplinaarne lõpukonverents.

Ettekanded võtsid ühtpidi kokku projekti tegevused ja tulemused, teisalt vaadati lootusrikkalt tulevikku – projekti lõpuni jääv aeg on pühendatud valminud õppematerjalide, videote ja uurimistulemuste jagamisele avalikkusega. Eestit esindas projekti liikmena Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur Elle-Mari Talivee, külalisena luges oma luulet ökopoeet Maarja Pärtna.