10. oktoobril 2022 kohtusid Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor akadeemik Jaan Undusk Heidelbergi Teaduste Akadeemia presidendi Bernd Schneidmülleriga, et arutada akadeemiateavahelise koostöö tihendamise võimalusi.

Heidelbergi Teaduste Akadeemias toimunud nõupidamisel osalesid lisaks nimetatutele ka Heidelbergi akadeemia Baltimaade referendina töötanud prof Ulrich Kronauer, „Saksa õigussõnaraamatu“ projektijuht prof Andreas Deutsch, Heidelbergi akadeemia juhatuse liige prof Matthias Kind ja avalike suhete koordinaator Uta Hüttig.

Kohtumisel lepiti kokku, et akadeemiatevahelise teaduskoostöö esimene ühiskonverents peetakse Tallinnas 2023. aastal ning selle teema on seotud teaduskommunikatsiooni ja poliitikute ning ühiskonna vastasmõjuga.

Eesti ja Heidelbergi akadeemiaid ühendavad muuhulgas pikaajalised koostöösuhted Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kaudu baltisaksa ajaloo ja kultuuri alal. Heidelbergis tegutseb Eestist pärit väljapaistva hilisvalgustusaja kultuurifilosoofi ja publitsisti Carl Gustav Jochmanni selts (Jochmann-Gesellschaft), mille esimees Ulrich Kronauer ja seltsi auliige Jaan Undusk külastasid kohtumise raames ka seltsiliikmeist abielupaari Gabriele von Sivers-Sattlerit ja prof Martin Sattlerit. Kohtumisel räägiti Jochmanni-uurimuste seni ilmunud nelja köite vastuvõtust ja uurimuste väljaandmise jätkamisest ning teistest seltsi ettevõtmistest.