Eesti Teadusagentuur esitas edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet 66 Eesti teadlase nimed, nende seas oli ka Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse juhtivteadur Mirjam Hinrikus. Juba varem on portaalis Kirjanduskeskuse vanemteadur Ulrike Plath.

Portaali eesmärk on tõsta esile edukaid naisteadlasi ning suurendada nende rahvusvahelist tuntust. Lisaks on portaal teadlastele ja teadusasutustele hea abivahend ekspertide, esinejate, akadeemiliste töötajate ja projektipartnerite leidmiseks.

Portaali jõudvad teadlased peavad olema silmapaistva akadeemilise taustaga ja iseseisva uurimisrühma juhtimise kogemusega. Eestis esitab nominente ETAG. Sel aastal lisanduvad portaali ETAGi rahastatud rühmagrantide või muu välisrahastustega projekti vastutavad täitjad, lisaks esitasid ETAGi kaudu nominente positiivselt evalveeritud Eesti teadusasutused. Alates 2018. aastast on portaali esitatud 138 Eesti naisteadlast.

„Eesti osalemine AcademiaNet-is avardab meie naisteadlaste võimalusi osaleda rahvusvahelises teaduskoostöös. Naisteadlased peavad AcademiaNet-i väga oluliseks infoallikaks. Seetõttu on heameel tõdeda, et igal aastal üleilmselt esile tõstmist väärivate Eesti naisteadlaste nimekiri pikeneb,“ lisas teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

AcademiaNet on aktiivne alates 2010. aastast ja avatud kasutamiseks kõigile teadushuvilistele. Kokku on Šveitsi teadusfondi (Swiss National Science Foundation) hallatavas portaalis esindatud rohkem kui 3400 teadlast üle maailma.